Martin Nicolas Friberg

Tillvaron

Tillvaron är en ö som sträcker sig härifrån till evigheten, den här ön har två sidor. Är vi på den ena sidan kommer vi inte åt den andra, och vice versa. Bilderna från Tillvaron som förevisas på denna utställning är från dess bägge sidor. Vilka vyer som är från vilken sida är svårt att utröna; jag har fått dem tillsända av en mystisk kvinna. Kvinnan kör runt i en röd bil och försöker ta reda på saker åt mig, man kan säga att hon är på ett uppdrag. Hon kan av någon anledning befinna sig på bägge sidor, men vet aldrig vilken sida hon befinner sig på. Hon kan i alla fall inte redogöra för det.

På oklara grunder tar hon sig då runt i Tillvaron på mitt uppdrag, vår enda kontakt är genom de bilder hon sänder mig.