Om

Detta är vår historia

Skene lasaretts- och kommunanställdas konstklubb bildades i januari 1968 gemensamt för Skene köping och Lasarettet. Initiativtagare var lasarettsintendenten Hugo Larsson och kommunalrådet Rolf Agardtsson.  År 2003 ändrades namnet till Marks Konstklubb. Huvudppgiften var att inköpa och till medlemmarna utlotta konstverk – varmed även avses sk nyttokonst av god klass, anordna utställningar, konstaftnar och dyligt  för främjandet av konstintresset.
Genom åren har vi genomfört nästan 100 utställningar –  såväl  separat- som samlingsutställningar med konstnärer från hela Sverige.

Vid starten hölls utställningarna på lasarettet i Blå Hallen. Under några år hade vi ett eget galleri, Galleri K.
På senare år håller vi våra utställningar i Marks Konsthall i Kinna.